Ostatnio pisaliśmy o nowych obowiązkach dotyczących przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Do 5 września są oni zobowiązani do złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji, a tym samym ich aktualizację. W tym celu konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach.

Jak uzyskać takie zaświadczenie?

Według prawa, każda osoba ma prawo uzyskać informację, czy figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, mówi o tym art.7 ustawy o KRK. Informacja ta udostępniona jest w postaci odpowiedniego zaświadczenia.

Dokument można uzyskać w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, w sądzie rejonowym lub okręgowym. Konieczne jest jednak złożenie wniosku w formie zapytania. Przeważnie otrzymuje się je “od ręki”, a koszt wystawienia wynosi 30 zł. Możliwe jest także wysłanie zapytania o zaświadczenie listownie, lub poprzez internetowy system e-KRK. Wówczas kosztuje to 20 zł. Dokument może uzyskać za nas także pełnomocnik. Opłatę wnosimy poprzez zakup znaczków skarbowych w sądzie, które następnie naklejamy na składany wniosek lub uiszczamy podaną kwotę poprzez przelew na konto ministerstwa sprawiedliwości. W tytule przelewu wskazujemy takie dane jak imię i nazwisko, nazwa podmiotu i data z wniosku. Potwierdzenie przelewu powinno wówczas stanowić załącznik do wniosku.

Jeśli chcemy załatwić zaświadczenie elektronicznie, poprzez system e-KRK, wówczas musimy utworzyć w nim konto, jeśli nie korzystaliśmy wcześniej z systemu. Podpisanie internetowego wniosku jest możliwe dwojako : poprzez wykupienie bezpiecznego podpisu elektronicznego, który jest weryfikowany poprzez certyfikat kwalifikowany, lub poprzez podpis potwierdzony darmowym profilem zaufanym ePUAP.  Wniosek będzie dostępny w zakładce “Do pobrania”. Podobnie jak w sądzie, tu także podpisujemy wniosek i dokonujemy opłaty. Informację z Krajowego Rejestru Sądowego otrzymamy na utworzone konto. Należy zapisać ją na swoim komputerze. System dostępny jest także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Jak wypełnić wniosek?

Tu wszystko zależeć będzie od formy prawnej, prowadzonej przez Was działalności. Jeśli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas składacie wniosek wyłącznie jako osoba fizyczna. W przypadku spółki, konieczne jest, aby osoby ją tworzące złożyły pojedynczo wniosek jako osoby fizyczne, a dodatkowo, uzyskały zaświadczenie dla prowadzonego podmiotu.

Samo wypełnienie wniosku  jest niezwykle proste i intuicyjne. Z prawej strony u góry, wyznaczone jest miejsce na przyklejenie znaczków skarbowych. W punkcie 12, oznaczamy krzyżykiem pole “Kartoteka karna”. Zaświadczenie dla firmy może uzyskać tylko osoba, która upoważniona jest do jej reprezentowania. być Może nią być prezes, prokurent, wspólnik, jeden z członków zarządu, lub wyznaczony przez podmiot pełnomocnik.

Zapraszamy na naszego bloga, gdzie znajdziecie też inne artykuły przydatne w prowadzeniu skupu katalizatorów.