Jak co roku, przepisy dynamicznie się zmieniają. W Unimetal Recycling jesteśmy zawsze na bieżąco z wszelkimi nowościami. W związku z naszym programem „Zdrowe Relacje Biznesowe”,o których pisaliśmy tutaj. Czujemy się  w obowiązku, by jak najszybciej poinformować Was o tym co istotne w prowadzeniu firmy. Jeśli możecie – prosimy, przekażcie tą informację dalej. Przepisy, które wchodzą w życie z Nowym Rokiem są poniekąd rewolucyjne. Jak wygląda sytuacja tym razem oraz dlaczego niewiedza może kosztować ? o tym w dzisiejszym artykule.

Mały ZUS – warto się pospieszyć

Zgodnie z obietnicą Rządu, najmniejsze przedsiębiorstwa zarejestrowane w naszym kraju będą mogły skorzystać z tzw. „Małego ZUS-u”.  To rozwiązanie, dzięki któremu najmniejsze firmy, będą płacić mniejsze niż dotychczas składki na ubezpieczenie społeczne. Będą one adekwatne i proporcjonalne do osiąganych przez nie przychodów.

Mimo, że rozwiązanie to jest tak korzystne dla wszystkich, istnieje jednak jeden mały problem. Nie przysługuje nam ono „z automatu”. Musimy złożyć najpierw odpowiednie dokumenty, a czasu na jego złożenie jest naprawdę niewiele – niecały tydzień, czyli do 8 stycznia 2019 roku (to zaledwie 5 dni roboczych). Ci, którzy nie zdążą lub po prostu nie wiedzą o takiej możliwości, będą zmuszeni do płacenia co miesiąc składek wyższych aż o kilkaset złotych. Nieznajomość nowych przepisów może nas zatem słono kosztować.

Obecnie stawka składek na ZUS i NFZ to koszt rzędu 1200 zł miesięcznie. Kwota ta była stała dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na przychody prowadzonej firmy. Niejednokrotnie wynosiły one więcej niż faktyczny przychód. Szacuje się, że z tego powodu aż 10 tysięcy firm rocznie musi zamknąć swoją działalność. Pojawiły się zatem głosy, że powinny być one dostosowane do możliwości finansowych.

Wraz z wejściem obiecywanej od dawna nowelizacji przepisów, stawka opłacanych składek zależna będzie od przychodu pochodzącego z naszej działalności. Aby móc skorzystać z dobrodziejstw nowych przepisów, koniecznie należy zgłosić to w ZUS-ie do 8 stycznia. Pierwszą jednak rzeczą, którą musimy zrobić to złożenie dokumentu ZUS ZWUA, aby wyrejestrować się z systemu ubezpieczeń. Następnie musimy dokonać ponownej rejestracji poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA, jednak zaznaczając inny kod – 05 90. Wówczas będziemy mogli w pełni cieszyć się nowymi regulacjami prawnymi. Sprawę można załatwić osobiście w oddziale ZUS lub poprzez dostępne oprogramowanie internetowe – Płatnik lub e-Płatnik. Jeśli nie zdążycie do 8 stycznia, następna taka szansa pojawi się dopiero początkiem 2020 roku.

Krótki termin zgłoszenia to nie koniec ograniczeń. Mały ZUS oferowany jest tylko wówczas gdy działalność gospodarcza funkcjonowała co najmniej 60 dni w ubiegłym roku. Nowopowstałym firmom nie przysługują zatem nowe przywileje. Dodatkowo aby skorzystać z przepisów, nie można rozliczać się za pomocą karty podatkowej, korzystać ze zwolnienia z podatku VAT,  z 24-miesięcznych składek preferencyjnych, czy podlegać ubezpieczeniom społecznym z innej działalności gospodarczej. Ponadto obowiązuje jeszcze jedno znaczące ograniczenie, które dyskwalifikuje nas z korzystania z małego ZUS-u. Mianowicie, jeśli w ubiegłym roku nasz przychód z firmy wyniósł choćby 30-krotność płacy minimalnej, to także musimy „obejść się smakiem”. Kwota ta w obecnym roku wynosi 63 tysiące złotych, jeżeli firma działała przez cały ubiegły rok. Jeśli jednak krócej – to limit ten będzie wyliczony proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.  Ponadto, na 5 lat, tylko przez 3 możemy płacić mniejsze składki (pozostałe 2 lata będą stanowić przerwę), a mały ZUS dotyczy wyłącznie ubezpieczeń społecznych, a precyzyjnie mówiąc składek na cele emerytalne, wypadkowe, chorobowe i rentowe. Składki zdrowotne pozostają bez zmian.

 

Wzrost płacy minimalnej

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizujący przepisy związane z płacą minimalną, wszedł w życie. Dotychczas wynosi ona 2 100 zł brutto. Obecnie jest równa 2250 zł brutto, co oznacza, że jest wyższa o 500 zł niż w 2015 roku, czyli 4 lata temu. Statystyki mówią, że według minimalnych stawek, zarabia aż 1,5 mln Polaków.

 

Ułatwienia dla firm rodzinnych

Dzięki nowym przepisom, będzie można rozliczając się z fiskusem, wliczyć wynagrodzenie za pracę małżonka/małżonki w koszty uzyskania przychodu. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla osób prowadzących rodzinne mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy. Przy zatrudnieniu żony lub męża, niezależnie od rodzaju wiążącej umowy, podatnik będzie rozliczać się na takich samych zasadach, jak przy zatrudnieniu obcej osoby. Regulacja ta obejmie kilkadziesiąt tysięcy firm.

 

Koniec z wypełnianiem PIT-ów

Ta rewolucyjna zmiana została zatwierdzona już 4 października 2018 r. Już  wkrótce skończą się wiosenne kolejki w biurach rachunkowych i skrzętne wypełnianie deklaracji podatkowej z kalkulatorem w ręce. Teraz zeznanie podatkowe przygotowywać będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Pomimo wielu udogodnień jak np. wypełnianie PIT-u dzięki oprogramowaniu, należało najpierw zorientować się w temacie jakie dokładnie ulgi przysługują nam za dany okres. Teraz ten niemiły obowiązek odejdzie w zapomnienie. Teraz to fiskus przejmie tą odpowiedzialność na siebie, jednocześnie umożliwiając nam w formie elektronicznej wgląd na platformie „Twój e-PIT”. Będą one dla nas dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia. Sporządzone zostaną na podstawie danych z poprzednich deklaracji. deklaracja przygotowana przez państwo nie będzie uwzględniać ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi. Będziemy mieć możliwość dokonania dobrowolnej korekty.

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!