Czym jest Polska Strefa Inwestycji ?
 
To nowe narzędzie wsparcia inwestycji, które dostępne jest w całym kraju na obszarach inwestycyjnych.
 
Jego zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych stref ekonomicznych. W przypadku małopolski, decyzję o przyznaniu wsparcia wydaje Krakowski Park Technologiczny.
 
Wsparcie polega tu na uldze podatkowej, która przyznawana jest na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
 
Ubiegać mogą się o nią wszystkie przedsiębiorstwa, które realizują nowe projekty inwestycyjne, takie jak :
 
stworzenie nowego przedsiębiorstwa
 
zwiększenie zdolności produkcyjnej
 
wprowadzenie nowych produktów
 
zmiana procesu produkcyjnego
 
Jakich ulg można się spodziewać ?
 
Zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości
 
📌 35 % dla dużych przedsiębiorstw
📌 45 % dla średnich przedsiębiorstw
📌 55 % dla małych i mikroprzedsiębiorstw
 
Co stało się z dawnymi strefami ekonomicznymi ?
 
Wraz z wejściem nowej ustawy, pojęcie strefy ekonomicznej prawie nie funkcjonuje. Teraz o ulgi mogą ubiegać się wszyscy, bez względu na to czy inwestycja ulokowana jest na terenie prywatnym lub publicznym.
 
Użyliśmy tu słowa “prawie” celowo. Na terenach gdzie dotychczas znajdowała się strefa, z ulg korzystać można przez 15 lat. Z kolei na pozostałych obszarach przez lat 12 od otrzymania pozytywnej decyzji.
 
Projekty, dzięki którym można otrzymać wsparcie to przede wszystkim projekty z zakresu przemysłu oraz niektóre z sektora usług – zwłaszcza w obszarze naukowo badawczym, informatycznym, księgowym, analiz technicznych oraz inżynieryjnych.
 
Kryteriami, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji są kryteria ilościowe takie jak wysokość poniesionych nakładów finansowych oraz jakościowe. W skład tych drugich wchodzą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, stworzenie specjalistycznych miejsc pracy, wspierania pracowników w ich rozwoju, a także działalność, która nie wpływa na środowisko.
Wysokość uzyskanego wsparcia zależy od wysokości poniesionych przez firmę nakładów inwestycyjnych (wyłącznie na ten projekt). Pod uwagę bierze się także wysokość dwuletnich kosztów stworzonych specjalnie miejsc pracy.
W przypadku, gdy pomoc ta nie przekroczy wskazanych wcześniej limitów (35%, 45%, 55% dla poszczególnych typów przedsiębiorstw), pomoc ta jako pomoc publiczna może być łączona z innymi dostępnymi formami wsparcia.
Nie ma limitów jeśli chodzi o ilość projektów przedsiębiorcy, na które można ubiegać się o decyzję.
Ponadto pozytywna decyzja oznacza jednocześnie poinwestycyjne wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego.