Otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Trzebini – Pana Włodzimierza Korczyńskiego, za wsparcie działań Towarzystwa udzielone w ubiegłym roku.

Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak szczytny cel jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Serdecznie dziękujemy za piękną statuetkę “Serce za serce”, która zagościła już na naszej sali konferencyjnej.