Przepisy często ulegają zmianom. Zwłaszcza te związane z tematyką recyklingu odpadów i ochroną środowiska. Być może pamiętacie, że jeszcze  przed 2005 rokiem stacje demontażu pojazdów miały obowiązek przyjmowania do kasacji wyłącznie pojazdy w całości. Obecnie przepisy zezwalają na przyjmowanie również pojedynczych części samochodowych, o czym mimo upływu czasu nie wszyscy wiedzą. Oznacza to zatem, że możliwe jest legalne sprzedanie zużytego katalizatora w takim punkcie. Taki katalizator, podobnie jak każda przyjęta przez stację część zostanie poddany recyklingowi, w wyniku którego odzyskane zostaną do ponownego zastosowania zawarte w nim metale szlachetne – platyna, pallad oraz rod. Podobnie sprzedając katalizatory do każdego legalnie działającego skupu, muszą one zostać poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe regulacje związane ze sposobem pracy stacji demontażu pojazdów określa art. 23a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wedle tego artykułu, każdy przedsiębiorca, który prowadzi stację demontażu zobowiązany jest do przyjęcia części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy będących odpadami, pod warunkiem, że  nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może pobrać opłatę za przyjęcie części samochodów osobowych będących odpadami, natomiast według art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany dostosować posiadane pozwolenie zintegrowane lub inną decyzję w zakresie gospodarki odpadami wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu do przepisów tejże stawy w terminie trzech lat od dnia jej wejścia w życie, tj. w terminie trzech lat od 1 stycznia 2016 r.

Przypominamy także, że właściciel stacji demontażu jest objęty obowiązkiem posiadania wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – popularnie zwanego rejestrem BDO.