Jak wyceniamy katalizatory ?

Rzetelna wycena katalizatorów nie stanowi obecnie najmniejszego problemu dla profesjonalnego punktu skupu.

Niezależnie od tego, czy są to katalizatory pochodzące z samochodów, czy z maszyny budowlanej, ciężarówki czy statku. Czy jest to tak popularny katalizator jak GM22, czy mniej znany RX8 (o problemach z jego rozpoznaniem pisaliśmy tutaj). Dla specjalisty nie ma znaczenia, czy katalizator ma obudowę z dobrze widocznym numerem, czy nie. Bez względu na te wszystkie aspekty, bezbłędnie potrafi określić jego wartość. Nie tylko dzięki specjalistycznej wiedzy, ale też dzięki przeznaczonej do tego aparaturze, dokonującej precyzyjnych analiz.

Jak wygląda procedura odbioru katalizatorów w naszej firmie

 1. Zgłaszacie do nas dostawę i uzgadniamy wspólnie kwestie związane z transportem – pamiętajcie, że chętnie zaoferujemy Wam nasz własny transport. Dzięki wprowadzeniu opcji hurtowego skupu wysyłkowego możecie także skorzystać z usług kurierskich.
 2. Przyjmujemy od Was katalizatory – odpowiednio je oznaczamy i ważymy materiał do przetworzenia.
 3. Ściągamy obudowę, pozostawiając wartościowy rdzeń z metalami szlachetnymi: platyną, palladem oraz rodem, które zostaną odzyskane w procesie recyklingu do ponownego wykorzystania przy produkcji nowych katalizatorów i nie tylko.
 4. Mielimy i homogenizujemy cały dostarczony materiał w zamkniętym młynie kulowym, tak aby miał on jednolitą postać, gotową do przeprowadzenia specyficznych oznaczeń analitycznych.wymiana młynu kulowego
 5. Z dostarczonego materiału pobieramy odpowiednią próbkę reprezentatywnąMonolit z metalami szlachetnymi
 6. Przygotowujemy próbki do badania wstępnego w naszym laboratorium. Podczas szeregu czynności wykorzystujemy technikę mineralizacji, wspomaganą mikrofalami. W odpowiednich naczyniach roztwarzamy próbki, tak aby cała zawartość naczynia uległa rozpuszczeniu w mieszaninie kwasów. Dla celów archiwizacyjnych oraz możliwości prześledzenia drogi próbki, zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością – wszystkie czynności są odnotowywane w formularzach. Po zakończonym procesie mineralizacji, mineralizat jest przenoszony do wyskalowanych naczyń, w których dokonujemy kolejnego rozcieńczania.
 7. Tak przygotowana próbka poddawana jest oznaczeniom zawartości pierwiastków z wykorzystaniem stacjonarnego spektrometru mas sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (w skrócie urządzenie to nazywamy ICP-MS). Wykorzystywany spektrometr jest obecnie jednym z najnowocześniejszych urządzeń, dostępnych na rynku
 8. Na podstawie informacji uzyskanych z przeprowadzonych oznaczeń laboratoryjnych otrzymujemy dane, dotyczące zawartości poszczególnych pierwiastków w badanym materiale, a tym samym -ustalamy wartość materiału na dany dzień. W momencie wyceny bierzemy pod uwagę aktualne notowania metali szlachetnych (aktualne kursy metali szlachetnych możecie śledzić zawsze na naszej stronie). Dokładne wyliczenie otrzymacie Państwo w Raporcie z dostawy materiału, który od nas otrzymujecie, wraz z Kartą Przekazania Odpadów
 9. Wypełniamy niezbędne dokumenty i wydajemy próbkę reprezentacyjną.
 10. Wypłacamy wyliczoną kwotę szybkim przelewem na wskazane przez Was konto.

Jak widzicie, opisywana tu procedura wymaga posiadania specjalistycznych narzędzi i najważniejsze – wykwalifikowanej kadry, dla której zarówno analiza jak i wycena jest niezwykle prostym i szybkim procesem.

Pierwiastki, które odgrywają główną rolę w katalizatorze, to platyna, pallad oraz rod. Pozostałe pierwiastki, których śladowe ilości znaleźć można podczas analizy spektrometrem to:

 • Tantal,
 • Selen
 • Tytan
 • Cyrkon
 • Złoto
 • Hafn
 • Wanad
 • Chrom
 • Mangan
 • Żelazo
 • Kobalt
 • Nikiel
 • Miedź
 • Cynk
 • Gal
 • German
 • Arsen
 • Stront
 • Niob
 • Molibden
 • Ruten
 • Kadm
 • Cyna
 • Antymon
 • Bar
 • Cer
 • Srebro
 • Iryd

Zdrowe relacje biznesowe

Chcielibyśmy wraz z firmą DS Auto zaprosić wszystkich do programu „Zdrowe relacje biznesowe”. Chcemy poprzez ów program, promować zachowania i praktyki, które sprzyjają wzajemnemu zaufaniu. Współpracujemy nie tylko z firmą, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem. By współpraca była dla obu stron owocna i satysfakcjonująca, konieczne jest  wzajemne zaufanie, troska o wspólne korzyści i poczucie bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji. Najlepsza współpraca jest wtedy, gdy mając problem wiemy gdzie udać się po pomoc. Gdy za każdym razem wracamy do tej samej firmy, wiedząc, że zostaniemy wysłuchani i potraktowani z największą dbałością, a wspólne potrzeby są priorytetem.

Skąd wzięło się porównanie do zdrowia ?

Zdrowie to coś czego każdy z nas potrzebuje. Składając sobie życzenia to pierwsza rzecz, którą zwykle wymieniamy.  Bez zdrowia ciężko jest nam myśleć o dalszych planach, realizacji swoich celów. Zdrowie jest zatem tym, co ułatwia nam rozwój, dążenie po więcej. Tak samo i zdrowy biznes jest tym, co pozwala nam na wspólny rozwój, na wspólne dążenie do osiągnięcia sukcesu. Zdrowie daje nam szczęście, satysfakcję i bezpieczeństwo. Do takiego biznesu zachęcamy wszystkie firmy. Taki biznes tworzymy wraz z firmą DS Auto.

Firmy, które chcemy szczególnie wyróżnić za tworzenie zdrowych relacji biznesowych, otrzymują od nas stosowny certyfikat, którym poświadczamy, że współpraca z nimi może stanowić wzór do naśladowania.

 

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!