Jak większość z Was już pewnie wie z lokalnej gazety, drużyna piłki ręcznej, której mocno kibicujemy – MTS Chrzanów może upaść.
Drużyna, której mecze niosą niesamowite emocje publiczności. Drużyna, w której potencjał wierzy całe miasto o czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać.
Niestety ten sam, pierwszoligowy klub, który stał się niemal wizytówką miasta, zmaga się teraz z poważnymi problemami finansowymi, które przekreślić mogą udział w kolejnych spotkaniach.

Fundusze, które potrzebne są klubowi sportowemu do egzystencji są wysokie. Nie każdy ma tego świadomość. Rocznie jest to kwota sięgająca 350 tysięcy złotych. Obecnie brakuje około 100 tysięcy, by MTS mógł dalej uczestniczyć w rozgrywkach. Gra w pierwszej lidze wymaga nakładów finansowych i niestety dotacje Urzędu Miasta nie wystarczają.
Zawodnicy od trzech miesięcy nie otrzymali wynagrodzenia ustalonego w kontrakcie. Każdy z nich prócz gdy w zespole, pracuje lub uczy się. Poświęcają bezinteresownie mnóstwo wolnego czasu, by przygotować się odpowiednio do każdego meczu. By Chrzanowianie mogli być z nich dumni. By zapewnić każdemu niezależnie od wieku rozrywkę i uśmiech na twarzy. Mimo trudnej sytuacji świetnie spisują się podczas wszystkich spotkań. Zdecydowana większość kończy się wielką wygraną. Niestety, aby pozostać w I lidze i móc sięgnąć po mistrzostwo nie wystarczą chęci i ich wielka ambicja. Potrzebne są jeszcze pieniądze.

Z tego też powodu, jako fani zespołu i jednocześnie mieszkańcy Chrzanowa, zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o wsparcie dla drużyny. Nie wyobrażamy sobie sobotnich wieczorów bez sportowych wrażeń, bez zagrzewających do walki okrzyków najmłodszych kibiców. Bez oklasków i oczekiwania na kolejne sukcesy, do których tak nas przyzwyczaili.
Dlatego też przypominamy wszystkim, którym los MTS-u leży na sercu. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, by uratować zespół.

W jaki sposób ?

1. Podczas najbliższych meczy (także w tą sobotę), będzie możliwość ofiarowania dobrowolnego datku na cel jakim jest dalsze funkcjonowanie chrzanowskiego zespołu.

2. Każdy z nas może zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym poprzez wypełnienie stosownej deklaracji, która oznacza wstąpienie w szeregi Miejskiego Towarzystwa Sportowego w Chrzanowie. Na czym to w zasadzie polega ?

Do wyboru mamy zostanie :

  • członkiem zwyczajnym, gdy chcemy wpłacić dowolną kwotę na konto MTS-u i pomóc drużynie w przetrwaniu problemów finansowych – nie liczy się wysokość wsparcia – liczą się chęci ! Każda wpłata, nawet najmniejsza jest tu na wagę złota i będzie mile widziana.
  • członkiem wspierającym – dla osób chcących przeznaczyć kwotę powyżej 500 zł. Deklaracja ta umożliwia ponadto bezpłatny wstęp na wszystkie spotkania zespołu – tzw. klub stu. Wkrótce będą wydawane odpowiednie karty, którymi będzie można posługiwać się w trakcie rozgrywek. Deklaracja to również możliwość uczestniczenia w walnych zebraniach klubu.

 

Raz jeszcze gorąco zachęcamy do wpłat ! Mimo, że nie jesteśmy dużym miastem, to nasza siła jest w jedności. Razem możemy ochronić nasz lokalny zespół przed upadkiem.

Deklaracje do pobrania : Można je znaleźć również na hali MOKSiR i wypełnić przed, w trakcie lub po meczu.

Wypełnione deklaracje można przynieść osobiście, wysłać pocztą elektroniczną lub na adres klubu.

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!