Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ZAP na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie  2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących opracowania metody zagospodarowania hałdy odpadów rud cynkowo‐ołowianych.

Zapytanie ofertowe :

https://unimetalrecycling.pl/wp-content/uploads/2018/11/zal-nr-1_rodo_v1.0.pdf

Informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składających oferty w ramach postępowania (RODO) :

https://unimetalrecycling.pl/wp-content/uploads/2018/11/01_unimetal_zapytanie_ofertowe_v4.pdf