Strategia CSR

Społeczna odpowiedzialność naszej firmy.

Nasza firma odpowiedzialna społecznie

Unimetal Recycling Sp. z o.o. dynamicznie się rozwija. Grono naszych Klientów nieustannie się poszerza, a zasięgiem naszej działalności obejmujemy całą Europę. Stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne i posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, aby mogli Państwo korzystać z usług najwyższej jakości. Naszą markę budujemy w oparciu o wysokie wartości etyczne.

W związku z powyższym, opracowaliśmy własną strategię CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), która stanowi świadectwo naszych priorytetów i prospołecznej postawy. Do realizacji poniższych celów, Spółka Unimetal Recycling powołała do życia Fundację Unimetal Recycling.

Misją Fundacji jest wspieranie i łączenie ludzi oraz przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać pozytywne zmiany zarówno w bliższym jak i dalszym otoczeniu. Najważniejsze cele działalności Fundacji to aktywizacja społeczeństwa, uwrażliwianie na problemy negatywnego oddziaływania na środowisko, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz pomoc potrzebującym.

Nasze cele

Celem stworzenia strategii CSR jest ukierunkowanie działań naszej firmy, a zarazem wskazanie tych obszarów, których rozwój jest dla nas istotny. Pragniemy tworzyć organizację aktywną i przyjazną dla otoczenia, w którym funkcjonujemy. Mamy świadomość tego, że rozwój firmy musi iść w parze z dbałością o interesy ludzi i środowiska. Wszystkie działania opieramy zatem na uczciwości i zasadach etycznych, a jako firma odpowiedzialna społecznie jesteśmy świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia i chcemy wdrażać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Poprzez naszą strategię pragniemy

Wspierać cele charytatywne i włączać się w kampanie społeczne

 

Wspierać inicjatywy środowiskowe i kreować proekologiczne postawy

 

Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności

 

Dbać o rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników

 

Popularyzować idę społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców

 

Propagować zdrowy i ekologiczny styl życia

 

Wspierać kulturę i sztukę

 

Obszary naszych działań

Działalność proekologiczna

Troska o środowisko naturalne stanowi kluczowy obszar naszych działań z zakresu odpowiedzialności społecznej. Jako firma specjalizująca się w obszarze recyklingu, czujemy się zobowiązani inicjować i wspierać działania mające na celu poprawę stanu naszego środowiska, w którym żyjemy. Podejmujemy zatem realne działania, takie jak:

 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych celem odzyskania jak największej ilości metali szlachetnych do ponownego wykorzystania
 • Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska
 • Inicjowanie oraz wspieranie projektów proekologicznych
 • Kreowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród dzieci – współorganizowanie konkursów z wiedzy ekologicznej, organizowanie prelekcji w szkołach
 • Propagowanie kampanii społecznych
 • Aktywny udział w konferencjach o tematyce ekologicznej
 • Działania wewnątrz firmy – stosowanie ekologicznych żarówek, segregacja śmieci według ogólnie przyjętych standardów, minimalizowanie zużycia papieru w biurze poprzez zastosowanie elektronicznych nośników informacji

Działalność charytatywna

Problemy ludzi są dla nas niezwykle ważne, a niesienie pomocy tym, którzy zmagają się z trudnościami życiowymi traktujemy jako nasz moralny obowiązek. Dlatego też podejmujemy takie działania jak:

 • Świąteczne paczki dla Domów Dziecka oraz Fundacji niosących pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Ofiarowanie datków na rozmaite cele dobroczynne i charytatywne zbiórki pieniędzy

Współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami działającymi lokalnie

Odpowiedzialna polityka rynkowa

Odpowiedzialność naszej firmy dotyczy także praktyk związanych z rzetelnym i uczciwym podejściem do zobowiązań biznesowych. Pragniemy, by nasi Kontrahenci darzyli nas zaufaniem. Ich zadowolenie jest miarą naszego sukcesu ! Naszą odpowiedzialność rynkową realizujemy poprzez:

 • Terminowe realizowanie wszystkich zobowiązań finansowych
 • Gwarantowanie stałych, przejrzystych zasad wyceny dostarczonego materiału
 • Spełnianie wszystkich restrykcyjnych przepisów – posiadanie odpowiednich certyfikatów i zezwoleń koniecznych w branży recyklingowej
 • Profesjonalizm i fachowe doradztwo merytoryczne, zapewnienie pomocy prawnej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji
 • Etyczny i odpowiedzialny przekaz marketingowy dostarczający wyłącznie prawdziwych informacji dotyczących naszej oferty.

Odpowiedzialna polityka personalna

Jesteśmy odpowiedzialni również wobec naszych pracowników, którzy są naszym kluczowym kapitałem. Pragniemy budować z nimi jak najlepsze relacje. Opieramy je na :

 • Tworzeniu stabilnych i bezpiecznych warunków pracy
 • Przestrzeganie przepisów prawa pracy
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i dialogu
 • Wprowadzenie programu onboarding’owego dla nowych pracowników
 • Stwarzanie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Wspieranie kreatywności i innowacyjności
 • Dbałość o integrację pracowników

Działalność prosportowa i wspieranie kultury

Wszelkie formy aktywnego spędzania czasu są nam bliskie. W ramach jednego z filarów naszej strategii odpowiedzialnego biznesu, wspieramy rozmaite inicjatywy związane ze sportem oraz kulturą. Sponsorujemy od lat wydarzenia sportowe, wiedząc jak ważna jest popularyzacja zdrowego stylu życia we współczesnym świecie. Z wielką przyjemnością uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach kulturalnych oraz zawodach sportowych, kibicując zawodnikom występującym w barwach naszej firmy.

Nasze działania CSR

Forum Nowej Gospodarki

8 czerwca 2018 r. w Katowickim Parku Naukowo-Technologicznym wzięliśmy udział w XIV Forum Nowej Gospodarki. Przedmiotem debat były głównie przygotowania do szczytu klimatycznego zaplanowanego na grudzień oraz szanse w zakresie rozwoju zielonej gospodarki. W ramach...

czytaj dalej

Unimetal Recycling Sponsorem Rotor Krosno!

Nasza Firma jest jednym ze sponsorów Koła Naukowego „ROTOR”  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Członkowie Koła – podobnie jak my – odznaczają się wielkim zamiłowaniem zarówno do motoryzacji  jak i ekologii.  Razem ze skonstruowanym przez siebie bolidem...

czytaj dalej

KCH Enduro 2018

W dniach 26-27 maja odbyły się zawody motocyklowe KCH Enduro Dynamit 2018 organizowane przez Stowarzyszenie KCH utworzone przez osoby z ogromną pasją do sportów motocyklowych. Zawody odbyły się na terenie kamieniołomu w Płazie. Podzielone były na „Prolog”, który odbył...

czytaj dalej

Obchody Światowego Dnia Ziemi w „Skrzatolandii”

Unimetal Recycling brał udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi organizowanych przez Park Linowy “Skrzatolandia” w Bolęcinie. Intencją wydarzenia było kształtowanie wśród najmłodszych proekologicznych postaw, zachęcenie ich do troski o środowisko naturalne i...

czytaj dalej

Relacja z Puszczy Run 2018 !

Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w emocjonującym wydarzeniu sportowym jakim jest Puszcza Run - coroczny bieg organizowany przez Trzebińskie Centrum Kultury 😉 Są to pierwsze w tym roku zawody z cyklu Biegów Ziemi Chrzanowskiej. Odbyły się one na terenie...

czytaj dalej

Puszcza Run

Już wkrótce będziecie mogli spotkać nas podczas biegu #PuszczaRun. Zawody odbędą się 15 kwietnia na terenie Puszczy Dulowskiej. Wydarzenie organizowane jest przez Trzebińskie Centrum Kultury, a #UnimetalRecycling jest jednym ze sponsorów imprezy. Link do wydarzenia na...

czytaj dalej

Puchar/Mistrzostwa Polski Cross Country

Unimetal Recycling jest oficjalnym sponsorem jednego z zawodników, biorących udział w Pucharze/Mistrzostwach Polski Cross Country. Zawody rozpoczną się w kwietniu 🏆 Możecie śledzić jego przygotowania do zawodów na Facebooku ! Będziemy trzymać kciuki i gorąco...

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami
Już dzisiaj!

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!