CSR strategy

Social responsibility of our company.

Our socially responsible company

Unimetal Recycling Sp. z o.o. is dynamically developing. The group of our clients is constantly expanding, and the range of our activity covers the whole of Europe. We use modern technological solutions and have qualified staff to enable you to use the highest quality services. We build our brand based on high ethical values.
In connection with the above, we have developed our own CSR strategy (Corporate Social Responsibility), which is a testimony to our priorities and pro-social attitude. To achieve the following objectives, the Unimetal Recycling company established the Unimetal Recycling Foundation.
Misją Fundacji jest wspieranie i łączenie ludzi oraz przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać pozytywne zmiany zarówno w bliższym jak i dalszym otoczeniu. Najważniejsze cele działalności Fundacji to aktywizacja społeczeństwa, uwrażliwianie na problemy negatywnego oddziaływania na środowisko, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz pomoc potrzebującym.

Our goals

The goal of creating a CSR strategy is to direct the activities of our company, and at the same time to identify those areas whose development is important to us. We want to create an organization that is active and friendly to the environment in which we operate. We are aware of the fact that the company’s development must go hand in hand with the care of the interests of people and the environment. We base all actions on integrity and ethical principles, and as a socially responsible company, we are aware of our impact on shaping the environment and we want to implement the idea of sustainable development.

We want through our strategy

Support charity and join social campaigns

 

Support environmental initiatives and create pro-ecological attitudes

 

Actively participate in the life of the local community

 

Take care of the development and safety of our employees

 

To popularize the idea of corporate social responsibility among entrepreneurs

 

To promote a healthy and ecological lifestyle

 

Support culture and art

 

Areas of our activities

Pro-ecological activities

Caring for the natural environment is a key area of ​​our activities in the field of social responsibility. As a company specializing in the area of ​​recycling, we feel obliged to initiate and support activities aimed at improving the state of our environment in which we live. Therefore, we undertake real actions, such as:

 • The use of modern technological solutions to recover as much precious metals as possible for reuse
 • Cooperation with state institutions and non-governmental organizations in the field of environmental protection
 • Initiating and supporting pro-ecological projects
 • Creating pro-environmental attitudes and behaviors among children – co-organizing competitions with ecological knowledge, organizing lectures at schools
 • Promoting social campaigns
 • Active participation in ecological conferences
 • Activities inside the company – use of ecological light bulbs, segregation of garbage according to generally accepted standards, minimizing paper consumption in the office through the use of electronic data carriers

Charity work

People’s problems are extremely important to us, and we treat those who struggle with life’s hardships as our moral duty. Therefore, we undertake activities such as:

 • Christmas parcels for orphanages and the Foundation that help people with disabilities
 • Offering donations for various charity and charity fundraising goals
 • Cooperation with foundations and associations operating locally

Responsible market policy

The responsibility of our company also applies to practices related to a fair and honest approach to business commitments. We want our Contractors to trust us. Their satisfaction is the measure of our success! We fulfill our market responsibility by:

 • Timely realization of all financial obligations
 • Guaranteeing fixed, transparent valuation rules for the delivered material
 • Meeting all restrictive regulations – having the appropriate certificates and approvals necessary in the recycling industry
 • Professionalism and expert substantive advice, providing legal assistance
 • Ensuring transaction security
 • Ethical and responsible marketing message that provides only real information about our offer.

Responsible personnel policy

We are also responsible to our employees who are our key capital. We want to build the best possible relations with them. We base them on:

 • Creating stable and safe working conditions
 • Compliance with labor law
 • Creating an organizational culture based on trust and dialogue
 • Introduction of an onboarding program for new employees
 • Creation of development opportunities and competence building
 • Supporting creativity and innovation
 • Care for the integration of employees

Prosport activities and culture support

All forms of active leisure are close to us. As one of the pillars of our responsible business strategy, we support various initiatives related to sport and culture. We have been sponsoring sports events for years, knowing how important it is to promote a healthy lifestyle in the modern world. With great pleasure, we participate in local cultural events and sports competitions, cheering on players appearing in the colors of our company.

Contact us
today!

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!