Kariera

Pracuj z nami.

Pozytywne relacje międzyludzkie

Nasza firma kładzie szczególny nacisk na pozytywne relacje międzyludzkie. Świadectwem naszego podejścia jest Polityka personalna, która stanowi jeden z filarów własnej strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).
Pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem, a uczciwe i otwarte podejście do nich jest fundamentem współpracy. Zapewniamy bezpieczne i stabilne warunki pracy w prężnie rozwijającej się i poszerzającej zakres swej działalności firmie.

Umowa o pracę

Wszystkim Pracownikom gwarantujemy umowę o pracę.

Szkolenia

Zapewniamy szkolenia niezbędne do poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności praktycznych i zainteresowań oraz zachowania bezpieczeństwa w pracy produkcyjnej.

Wsparcie merytoryczne

Wszystkim gwarantujemy fachowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy.

Karta multisport

Dla aktywnych fizycznie oferujemy karty multisport.

Ubezpieczenie grupowe

Pracownikom zapewniamy ubezpieczenie grupowe wraz z assistance medycznym.

Studnia pomysłów

Zdanie Pracowników jest dla nas niezwykle ważne. Udostępniliśmy im tzw. „Studnię Pomysłów” – miejsce, które służy gromadzeniu wszystkich sugestii umożliwiających usprawnienie pracy, rozwój Pracowników i firmy. Inicjatywa ta służy wspieraniu kreatywności i innowacyjności wśród załogi, a motywacją jest nie tylko uznanie Zarządu, ale i uroczyste wręczenie nagród pieniężnych.

 

Spotkania integracyjne

Efektywna i satysfakcjonująca praca jest możliwa tylko w pozytywnej atmosferze, dlatego tradycją naszej firmy jest organizowanie spotkań integracyjnych, wspólne obchodzenie świąt czy urodzin. W planach na ten rok mamy wspólną wycieczkę, grill oraz wyjście do teatru.

Program Onboardingowy

Staramy się aby nasi nowi Pracownicy czuli się komfortowo od pierwszych dni swojej pracy w Unimetalu. Dlatego wprowadziliśmy własny Program Onboardingowy – Pracownik otrzymuje na początku współpracy pakiet powitalny, który zawiera broszurkę ze wszystkimi istotnymi informacjami umożliwiającymi proste i szybkie wdrożenie w sprawy firmy, przybory potrzebne do pracy, gadżet firmowy oraz słodki upominek.

Zobacz jak jest u nas

Wirtualny spacer

Zapraszamy Cię do wirtualnych odwiedzin w naszej firmie.

Obejrzysz część biurową, halę oraz laboratorium.

Być może już wkrótce będziesz pracował razem z nami.

Chcesz dołączyć do zespołu?

Wyślij nam swoje CV mailem na adres rekrutacja@unimetalrecycling.pl  lub złóż je osobiście w siedzibie firmy.

Pamiętaj aby dokument zawierał klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133poz. 833).

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!