O firmie

Dowiedz się więcej.

Kim jesteśmy

Jesteśmy wiarygodnym przedsiębiorstwem, w którym pracują doświadczeni ludzie – to zespół stanowi najwyższą wartość firmy.

Nasi pracownicy zapewniają profesjonalny proces odbioru oraz przetwarzania katalizatorów. Stale się doskonalimy, na bieżąco śledzimy przepisy i trendy w dziedzinie recyklingu. Długoletnia działalność na rynku skupu katalizatorów pozwoliła nam wypracować pozycję lidera w tej części Europy – a zaczynaliśmy od małej lokalnej firmy.

Spółka ma grupę kapitałową, w skład której wchodzi między innymi firma DS Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest skup i przerób katalizatorów od dostawców detalicznych. Spółka DS Auto działa na rynku polskim od 2000 roku.

Co robimy

Współpracujemy z dużymi i małymi firmami na całym świecie. Zajmujemy się skupem oraz przerobem używanych katalizatorów ceramicznych, monolitu z tych katalizatorów, a także katalizatorów metalowych wykorzystywanych w samochodach osobowych, ciężarowych, na statkach, łodziach, w maszynach budowlanych, przemysłowych, rolniczych czy górniczych.

Naszym celem jest odzyskanie do ponownego wykorzystania jak największej ilości metali szlachetnych. Stosujemy szereg sprawdzonych procedur i zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Tym samym chcemy wnieść swój wkład w recykling brakujących na naszej planecie metali oraz zrobić coś dla przyszłych pokoleń. Przerobienie 1 tony zużytych katalizatorów pozwala nam zapobiec wydobyciu 150 ton rudy albo 400 ton skały płonnej.

Nasi klienci to firmy oczekujące pewnych, legalnych rozwiązań, które Unimetal Recykling może im zapewnić. Działamy zgodnie z przepisami polskiego oraz unijnego prawa, wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki zadowoleniu osób współpracujących z nami od lat, Unimetal Recykling stało się synonimem jakości, precyzji, niezawodności w dziedzinie recyklingu i odzysku metali szlachetnych.

Jakość

Wymagania stawiane firmom w branży recyklingu są coraz wyższe. Muszą one jednocześnie spełniać rygorystyczne wymogi ekologiczne, zaspokajając wymagania klientów. Nasz proces produkcyjny spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wymagania stawiane firmom działającym w branży recyklingu są coraz wyższe. Przedsiębiorstwa muszą jednocześnie pamiętać o rygorystycznych wymogach ekologicznych i zaspokajać potrzeby klientów. Nasz proces produkcyjny spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, a także ochrony środowiska.

Firma Unimetal Recykling ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym zakładzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Trzebini – bezpośrednio przy autostradzie A4. Innowacyjne miejsce wyposażono w nowoczesne maszyny i urządzenia pozwalające pracownikom lepiej koordynować produkcję. Przekłada się to na znacznie krótszy czas wykonywania poszczególnych procesów technologicznych, co prowadzi z kolei do niższych kosztów i mniejszych wydatków ponoszonych przez klientów. Nasza linia produkcyjna została specjalnie zaprojektowana do optymalnego przerobu używanych katalizatorów.

Zapewniamy skuteczny, a zarazem bezpieczny i ekologiczny proces recyklingu – wytopu metali szlachetnych z dostarczonego materiału. Spółka Unimetal Recykling posiada najnowocześniejsze laboratorium z zainstalowanymi certyfikowanymi spektrometrami analitycznymi, na których przeprowadzane są wszystkie wymagane badania. Aparatura pomiarowa oraz wiarygodnie, przejrzyście i fachowo przeprowadzany proces kontroli jakości gwarantują najwyższą dokładność.

Zapewniamy skuteczny, a zarazem bezpieczny i ekologiczny proces recyklingu prowadzący do wytopu metali szlachetnych z dostarczonego materiału. UMR posiada nowoczesne laboratorium z zainstalowanymi certyfikowanymi spektrometrami analitycznymi, gdzie przeprowadzane są wszystkie wymagane badania. Nowoczesna aparatura pomiarowa oraz wiarygodnie, przejrzyście i fachowo przeprowadzany proces kontroli jakości gwarantują najwyższą dokładność i cieszą się doskonałą opinią.

Działamy globalnie

WIrtualny spacer

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej firmie – prezentujemy część biurową, halę oraz laboratorium.

Skontaktuj się z nami
Już dzisiaj!

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!