Oferta

Zobacz co możemy razem zrobić.

Unimetal Recycling – Skup katalizatorów

Od prawie 20 lat zajmujemy się skupem i przetwórstwem katalizatorów samochodowych na rynkach światowych, w tym także w Polsce. Pozyskujemy katalizatory z rdzeniami ceramicznymi, metalowymi oraz monolity ceramiczne zarówno w całości, w proszku, jak i w kawałkach.

Skup katalizatorów

Mamy wszelkie zezwolenia i certyfikaty uprawniające do odbioru katalizatorów na terenie Polski.

Monolit ceramiczny

Monolit ceramiczny skupujemy w całości, w proszku albo w kawałkach.

Katalizator ceramiczny

Oferujemy wycenę katalizatorów na sztuki lub wycenę sztuk katalizatorów już po przerobie.

Katalizator metalowy

Oprócz katalizatorów ceramicznych, w wielu gałęziach przemysłu zastosowanie znajdują także katalizatory metalowe – je również skupujemy i przetwarzamy.

Rozliczenie

Każda transakcja udokumentowana jest fakturą VAT oraz kartą przekazania odpadu z procesem R12 (procesy R1 do R11). Tego samego dnia klienci otrzymują gotówkę w wybranej walucie: PLN, EURO lub USD. Jeśli wypłata odbywa się przelewem, potwierdzenie przelewu drukujemy od razu.

Doradztwo

Wszystkich traktujemy wyjątkowo, każdemu doradzamy i oferujemy indywidualne rozwiązania. Stali klienci otrzymują od nas tablety z aplikacjami pokazującymi aktualne ceny katalizatorów.

Bezpieczeństwo

Zagospodarowanie odpadów można zlecić wyłącznie firmom, które mają wymagane prawem zezwolenia i decyzje administracyjne. My otrzymaliśmy je wszystkie. Dbamy również o to, żeby były zgodne z najnowszymi przepisami.

Skup katalizatorów

Dział skupu katalizatorów Unimetal Recykling tworzy rzetelny i godny zaufania zespół.

Jako profesjonaliści w branży recyklingu jesteśmy kompetentnymi partnerami.

Nasi eksperci pomagają zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i mniejszym firmom.

Klienci korzystają z zalet płynących ze stałej współpracy oraz z naszego wieloletniego doświadczenia.

Mamy wszelkie zezwolenia i certyfikaty uprawniające do odbioru katalizatorów na terenie Polski.

Nasz zespół klasyfikuje katalizatory według przejrzystych, zrozumiałych kryteriów.

Przyjmujemy nie tylko katalizatory z wkładami ceramicznymi, lecz także z metalowymi oraz monolit ceramiczny.

Dbając o najwyższe standardy obsługi naszych dostawców, a przede wszystkim o maksymalną transparentność całych transakcji oraz ich poszczególnych etapów, dajemy klientom możliwość obecności przy przerobie i analizie katalizatorów. Zawsze wydajemy próbkę dostarczonego materiału w wygodnym oznakowanym kubku pomiarowym.

Monolit ceramiczny

Monolit ceramiczny skupujemy zarówno w całości, w proszku, jak i w kawałkach.

 • Odbierana partia monolitu ceramicznego jest oznakowana, zważona i kierowana do odpowiedniej maszyny. Monolit ceramiczny w kawałkach trafia do młyna kulowego w celu dokładnego zmielenia do postaci jednolitego proszku o granulacji poniżej 0,1 mm. Po zmieleniu pobierane są trzy próby reprezentacyjne.
 • Monolit ceramiczny dostarczony w postaci proszku kierowany jest od razu do mieszalnika w celu zhomogenizowania. Takie działanie pozwala pobrać próbę reprezentacyjną do dalszego badania.

W obu przypadkach próbki trafiają do naszego laboratorium, gdzie poddawane są badaniu na najwyższej jakości spektrometrach, które precyzyjnie określają zawartości metali szlachetnych.

Uzyskane wyniki wpisujemy do komputerowego kalkulatora obliczeniowego uwzględniającego bieżące kursy walut i metali szlachetnych na światowej giełdzie. Dzięki temu klient otrzymuje precyzyjną informację o wartości towaru.

Katalizator ceramiczny

Nasi dostawcy zawsze mają wybór i mogą liczyć na:

 • wycenę katalizatorów na sztuki – każde urządzenie ma swoją indywidualną cenę, która widnieje na rozliczeniu z dostawy;
 • wycenę sztuk katalizatorów po przerobie – całe katalizatory wycinane są na specjalnych stanowiskach, a uzyskany monolit ceramiczny (pozbawiony zanieczyszczeń) ważymy, mielimy i homogenizujemy.

Próbę reprezentacyjną poddajemy badaniu w naszym laboratorium w celu określenia zawartości metali szlachetnych.

Po przeprowadzonej analizie kalkulowana jest cena materiału uwzględniająca bieżące notowania walut i metali szlachetnych na światowej giełdzie.

Katalizator metalowy

Oprócz katalizatorów ceramicznych w wielu gałęziach przemysłu zastosowanie znajdują także katalizatory metalowe.

Proces wyceny katalizatorów z wkładem metalowym rozpoczynany jest od klasyfikacji dostarczonego towaru.

 • Popularne katalizatory metalowe kalkulowane są sztuka po sztuce.
 • Pozostałe katalizatory segreguje się na grupy – każda grupa ma swoją cenę. Po zważeniu każdej z grup wyliczana jest łączna kwota do wypłaty.

Rozliczenie

Transakcja udokumentowana jest fakturą VAT oraz kartą przekazania odpadu z procesem R12 (procesy R1 do R11).
Każdorazowo wystawiamy kartę przyjęcia towaru, raport z kalkulacji, protokół z badania laboratoryjnego, kalkulację cenową monolitu oraz potwierdzenie dokonania sprzedaży wraz ze specyfikacją produktów, ilościami i cenami.
Dodatkowo wydajemy takie dokumenty jak CMR i Annex VII.
Wypłacamy pieniądze w wybranej walucie – PLN, EURO lub USD:

 • szybkim przelewem na wskazany rachunek bankowy bezpośrednio przy transakcji;
 • gotówkąna miejscu w siedzibie naszej spółki w dniu dostawy.

Doradztwo

Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

Wszystkich traktujemy wyjątkowo, każdemu doradzamy i oferujemy indywidualne rozwiązania.

W ramach działalności wspomagającej pozyskiwanie katalizatorów do recyklingu, Unimetal Recykling wykorzystuje swoje zaawansowane laboratorium, w którym prowadzi nieustanne badania jednostkowe katalizatorów samochodowych, tworząc tym samym największy katalog zawierający ponad 20 tysięcy typów/modeli urządzeń. W codziennej pracy naszych dostawców niezbędna jest wiedza o aktualnych cenach, dlatego tak opracowaną bazę ze zdjęciami tysięcy typów katalizatorów udostępniamy w formie:

 • aktualnego cennika PDF cyklicznie wysyłanego mailowo;
 • tabletu wraz z dedykowaną aplikacją do wyceny katalizatorów;

Skupujemy i przerabiamy hurtowe ilości katalizatorów od firm. Osobom prywatnym chętnie pomożemy w znalezieniu partnera przy sprzedaży indywidualnej.

Nasza pozycja na rynku dowodzi, że podchodzimy profesjonalnie i uczciwie do obsługi klienta. Wiemy, że tylko zadowolony klient wróci do nas ponownie.

Bezpieczeństwo

Proces wydobycia rudy platyny, jej obróbki oraz składowania jest bardzo skomplikowany i energochłonny, a poza tym powoduje szkody w środowisku naturalnym.

Zagrożenia ekologiczne przy recyklingu metali szlachetnych z katalizatorów samochodowych są znacznie mniejsze niż przy ich wydobyciu.
Biorąc pod uwagę ogromne liczby samochodów wycofywanych z eksploatacji, istotne staje się znalezienie profesjonalnej firmy zajmującej się recyklingiem katalizatorów.

Trzeba pamiętać, że wymontowany z auta katalizator to odpad.
Zagospodarowanie odpadów można zlecić wyłącznie instytucjom, które mają wymagane prawem zezwolenia i decyzje administracyjne.
Przekazując katalizatory przedsiębiorstwu bez potrzebnych zezwoleń, bierze się na siebie odpowiedzialność za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów, co zagrożone jest karą nawet do 1 miliona złotych. Dotyczy to również sprzedaży katalizatorów do ponownego użycia.

wsparcie techniczne

Wybór odpowiedniego urządzenia do analizy składu chemicznego próbek i precyzyjnego określenia zawartości metali szlachetnych w katalizatorze jest najważniejszą decyzją i gwarancją sukcesu na tak wymagającym rynku.

Naszym stałym Klientom oferujemy również:

 

 • Pomoc w doborze odpowiedniego Spektrometru;
 • Pomoc w znalezieniu urządzenia w atrakcyjnej cenie;
 • Konsultacje dotyczącą konfiguracji i wyboru akcesoriów;
 • Wyjaśnienie jak działa Spektrometr;
 • Prezentację pracy Spektrometru w naszym laboratorium. 

Skontaktuj się z nami
Już dzisiaj!

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!