Über uns

Erfahren Sie mehr.

WER SIND WIR

Wir sind ein glaubwürdiges und zuverlässiges Unternehmen, das mit seinen erfahrenen Mitarbeitern Ihnen zur Verfügung steht. Unser Team besteht aus Menschen mit langjähriger Erfahrung, die der höchste Wert unseres Unternehmens sind.

Unsere Mitarbeiter gewährleisten professionelles Verfahren der Abholung und Verarbeitung von Katalysatoren. Wir bildenuns ständig fort, ununterbrochen verfolgen wir Gesetze und Trends auf dem Gebiet der Wiederverwertung. Langjährige Aktivität auf dem Markt des Ankaufs von Katalysatoren ermöglichte es uns, die marktführende Position in diesem Teil Europas zu erarbeiten und zu erreichen – von einem kleinen, lokalen Unternehmen, das Katalysatoren ankaufte und verarbeitete.

Die Gesellschaft besitzt eine Kapitalgruppe, die das Unternehmen DS Auto Sp. z o.o. mit Sitz in Chrzanów umfasst, dessen Kerngeschäft der Ankauf und die Verarbeitung von Katalysatoren von den Einzellieferanten bildet. DS. Auto sp. z o.o. ist auf dem polnischen Markt seit 2000 tätig.

Was machen wir

Wir arbeiten mit großen und kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt im Bereich der Rückgewinnung von Edelmetallen aus Katalysatoren zusammen. Wir befassen uns mit dem Ankauf und der Verarbeitung von gebrauchtenkeramischen Katalysatoren, Monolithen aus diesen Katalysatoren und Metallkatalysatoren aller Automodelle.

Unser Ziel ist es, zur erneuten Verwendung so viel wie möglich Edelmetalle aus dem gelieferten Material zurückzugewinnen. Wir verwenden dazu eine Reihe von erprobten Verfahren und beschäftigen qualifizierte Mitarbeiter. So wollen wir zur erneuten Verwendung der auf unserem Planeten fehlenden Metalle beitragen und etwas für zukünftige Generationen tun.

Unsere Kunden sind Firmen, die sichere, legale Lösungen erwarten, die UMR ihnen anbieten kann. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit polnischem und EU-Recht, wir nutzen die neuesten technischen Lösungen. Dank zufriedener Kunden, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten, wird UMR zum Synonym für Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit im Bereich der Verwertung und Rückgewinnung von Edelmetallen.

Qualität

Wymagania stawiane firmom w branży recyklingu są coraz wyższe. Muszą one jednocześnie spełniać rygorystyczne wymogi ekologiczne, zaspokajając wymagania klientów. Nasz proces produkcyjny spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Die Anforderungen an die Recycling-Unternehmen werden immer höher. Sie müssen auch strenge Umweltanforderungensowie Kundenanforderungen erfüllen. Unser Herstellungsverfahren erfüllt alle Standards der Sicherheit und des Umweltschutzes.

UMR liegt in einem neu errichteten Werk in der Sonderwirtschaftszone in Trzebinia, in einer günstigen Lage – direkt an der Autobahn A4. Es ist ein modern gestaltetes Werk mit modernen Maschinen und Geräten, so dass die Mitarbeiter Zeit für die Koordination des Produktionsprozesses sparen. Dieses resultiert in einer viel kürzeren Dauer der einzelnen technologischen Prozesse, was wiederum zu niedrigeren Kosten und geringeren Ausgaben seitens der Kunden führt. Unsere Produktionslinie ist speziell für eine optimale Verarbeitung für die Rückgewinnung von Edelmetallen aus gebrauchten Katalysatoren entwickelt.

Wir bieten ein effektives und dennoch sicheres und umweltverträgliches Recycling-Verfahren, welches zur Schmelzung von Edelmetallen aus dem gelieferten Material führt. UMR verfügt über ein modernes Labor mit installierten zertifizierten analytischen Spektrometern, wo alle erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden. Moderne Messtechnik und zuverlässiges, transparentes und professionelles Verfahren der Qualitätskontrolle sorgen für höchste Genauigkeit und genießen einen ausgezeichneten Ruf.

Zapewniamy skuteczny, a zarazem bezpieczny i ekologiczny proces recyklingu prowadzący do wytopu metali szlachetnych z dostarczonego materiału. UMR posiada nowoczesne laboratorium z zainstalowanymi certyfikowanymi spektrometrami analitycznymi, gdzie przeprowadzane są wszystkie wymagane badania. Nowoczesna aparatura pomiarowa oraz wiarygodnie, przejrzyście i fachowo przeprowadzany proces kontroli jakości gwarantują najwyższą dokładność i cieszą się doskonałą opinią.

Wir sind global tätig

Ein virtueller Spaziergang

Wir laden Sie zu virtuellen Besuchen in unserer Firma ein.

Sie werden den Büroteil, die Halle und das Labor sehen.

Kontaktieren Sie uns
Schon heute!

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!